Názory občanů na úsporná opatření vlády a daňovou zátěž

V říjnu 2010 byl do pravidelných výzkumů CVVM zařazen blok otázek týkajících se úsporných opatření vlády. Respondenti se vyjadřovali k nutnosti ekonomických změn, deklarovali své povědomí o opatřeních, která vláda připravuje, a vyjadřovali souhlas či nesouhlas s nimi. Rovněž bylo šetřeno mínění, nakolik spravedlivě bude rozložen dopad těchto opatření v rámci české společnosti a jak chystané rozpočtové změny ovlivní vybrané oblasti života společnosti.

Dotázaní se také měli vyjádřit k výši celkové úrovně daní a odvodů a k tomu, zda je daňová zátěž spravedlivě rozdělena mezi obyvatele ČR.