Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen 2021

NS_2106

V červnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným tři otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR, očekávání vývoje ekonomické situace v tomto roce a hodnocení životní úrovně jejich domácností.

17 % občanů hodnotí současnou ekonomickou situaci ČR jako dobrou, 41 % ji vnímá jako špatnou a 39 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“.

15 % české veřejnosti očekává zlepšení ekonomické situace v ČR, 26 % předpokládá setrvalý stav a 53 % počítá se zhoršením.

Nadpoloviční většina (53 %) české veřejnosti hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, 37 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“ a 10 % ji vnímá jako špatnou.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: ev210713.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2106