Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červenec 2021

NS_2107

V červencovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností.

21 % občanů hodnotí současnou ekonomickou situaci ČR jako dobrou, 38 % ji vnímá jako špatnou a 40 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“.

Oproti poslednímu šetření z června 2021 se hodnocení ekonomické situace mírně zlepšilo.

Nadpoloviční většina (55 %) české veřejnosti hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, 35 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“ a 9 % ji vnímá jako špatnou.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: ev210823.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2107