Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – červen/červenec 2023

NS_2306

V šetření realizovaném v červnu a červenci 2023 CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností.

16 % občanů hodnotí současnou ekonomickou situaci ČR jako dobrou, 57 % ji vnímá jako špatnou a 26 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“.

Oproti poslednímu šetření z dubna a května se hodnocení ekonomické situace významně nezměnilo.

Téměř třípětinová většina (59 %) české veřejnosti hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, 32 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“ a 9 % ji vnímá jako špatnou.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: ev230915.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2306