Finanční krize očima české veřejnosti – červen 2009

Ve svém červnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo tématu nezaměstnanosti. Respondentům byla položena řada otázek od obecného hodnocení stávající úrovně nezaměstnanosti, až po možné příčiny, proč jsou lidé nezaměstnaní.

Většina dotázaných považuje současnou míru nezaměstnanosti za příliš vysokou. Dále se pak lidé domnívají,...

V rámci svého červnového kontinuálního šetření se CVVM zabývalo otázkou současné světové finanční krize a jejích důsledků. Šetření konkrétně zjišťovalo, zda se lidé zajímají o dění okolo finanční krize, jaký dopad bude mít tato krize podle nich na ně samotné a jejich rodiny a čeho se v souvislosti s krizí obávají.