Hodnocení některých sociálních podmínek v ČR

V dubnovém výzkumu nás mimo jiné zajímalo, jak občané nahlížejí na současný stav některých sociálních podmínek v České republice. Naši tazatelé se tedy respondentů ptali na to, jak by hodnotili situaci v tuzemsku, pokud jde o možnost získání bytu; finanční možnosti k založení rodiny; možnosti mít děti; zabezpečení ve stáří; podmínky života zdravotně postižených; možnost pracovat, být zaměstnán; přístup ke zdravotní péči a možnost přístupu ke vzdělání.

Oslovení jednotlivé položky hodnotili z nabídky odpovědí: velmi dobrá; dobrá; špatná a velmi špatná. Součástí analýzy je časové srovnání s údaji z předešlých šetření, neboť tuto otázku pokládáme pravidelně od roku 1995.