Češi o svých příjmech a uspokojování životních potřeb

Dubnové šetření Centra pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo subjektivní pocity Čechů ohledně životní úrovně jejich domácností. První skupina otázek se zaměřovala spíše na obecnější hodnocení, kdy měli čeští občané vyjadřovat, zda považují svou domácnost za chudou či bohatou, zda je pro ně obtížné vyjít se současnou výší příjmů a zda se v průběhu minulého roku musela jejich domácnost potýkat se závažnější finanční tísní.

Další otázka pak zjišťovala, nakolik je z finančního hlediska pro české občany složité uspokojit některé životní potřeby - konkrétně se jednalo o potraviny, oblečení a obuv, bydlení, vodu a energie, bytové zařízení, běžné nepotravinářské zboží, kulturní a sportovní aktivity, zdravotní péči a o vzdělání. Každá z otázek je též zasazena do kontextu časového srovnání s výsledky z předchozích šetření.