Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Téměř polovina obyvatel České republiky si myslí, že většina nezaměstnaných u nás nemůže sehnat vhodnou práci. Názor, že nezaměstnaní nemají prostě zájem pracovat, má více než čtvrtina Čechů a více než pětina oslovených naopak soudí, že nezaměstnaní nemohou sehnat vůbec žádnou práci. Současnou úroveň nezaměstnanosti hodnotí téměř dvě třetiny českých občanů jako příliš vysokou.

Šest z deseti respondentů uvedlo, že by si v případě nezaměstnanosti hledalo konkrétní zaměstnání, naopak přibližně čtyři z deseti respondentů deklarovali ochotu hledat si jakékoliv zaměstnání.