Spokojenost s jednotlivými aspekty práce

V rámci říjnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR jsme se všech ekonomicky aktivních respondentů zeptali, jak jsou spokojeni s jednotlivými aspekty své práce. Nejvyšší míra spokojenosti mezi pracujícími panuje se zajímavostí jejich práce a s délkou práce, směnností. S těmito aspekty své práce vyjádřily spokojenost více než tři čtvrtiny ekonomicky aktivních respondentů.

Přibližně tři čtvrtiny pracujících jsou podle svých slov rovněž spokojeny s využitím svých odborných schopností a s mezilidskými vztahy na pracovišti. Více než polovina pracujících je nespokojena se svým platem, přibližně šest z deseti ekonomicky aktivních negativně hodnotí své vyhlídky na postup k lepší práci a dvě třetiny pracujících jsou nespokojeny se svými vyhlídkami na zvýšení platu.