Důvody nouze

Součástí listopadového výzkumu CVVM byla otázka zjišťující názory na důvody toho, že v České republice žijí někteří lidé v nouzi. Oslovení občané posuzovali, do jaké míry podle nich platí výroky uvedené v následující tabulce.

Výrok, že někteří lidé žijí v nouzi, protože přišli o zaměstnání, podpořily více než dvě třetiny dotázaných. Stejný podíl respondentů se však domnívá, že někteří lidé žijí v nouzi, protože se jim nechce pracovat.

Výpovědi respondentů se v některých případech významně lišily podle životní úrovně. Lidé se subjektivně deklarovanou špatnou životní úrovní častěji než lidé s dobrou životní úrovní podporovali výroky, že lidé žijící v nouzi mají smůlu, pocházejí ze špatně zajištěných rodin, nebo se stali bez svého zavinění nezaměstnanými. Dotázaní s dobrou životní úrovní častěji podporovali názor, že lidem žijícím v nouzi se nechce pracovat.