Spokojenost s prací

Více než tři pětiny (62 %) ekonomicky aktivních obyvatel ČR jsou v zaměstnání spokojeny a další tři lidé z deseti jsou se svou prací "tak napůl spokojeni a napůl nespokojeni". Nespokojenost se svým zaměstnáním vyjádřilo pouze 8 % dotázaných. Podnikatelé a živnostníci jsou v průměru spokojenější než lidé pracující v zaměstnaneckém poměru, mezi zaměstnanci jsou nejspokojenější vedoucí nebo vysoce kvalifikovaní odborní pracovníci, nejméně naopak lidé z dělnických profesí.

V konkrétních dílčích aspektech respondenti největší spokojenost vyjadřovali se zajímavostí své práce, s možností uplatnit své odborné znalosti či dovednosti a se vztahy mezi lidmi na pracovišti. Naopak nespokojenost výrazně převažuje z hlediska možnosti postupu k lepší práci a vyhlídek na zvýšení platu. Se svým současným pracovním příjmem je spokojeno 46 % ekonomicky aktivních Čechů, 53 % s ním naopak vyjadřuje nespokojenost.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: