Postoje k práci

Součástí dubnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR byl i blok otázek věnovaný postojům českých občanů k práci. Za nejdůležitější pokládají ekonomicky aktivní respondenti to, aby měli jisté zaměstnání. Značnou důležitost pak přikládá naprostá většina pracujících také tomu, aby je práce bavila. Až na pomyslném třetím místě v žebříčku důležitosti se umístila práce přinášející vysoký výdělek.

Přibližně osm z deseti ekonomicky aktivních českých občanů si myslí, že má práci, která je užitečná pro společnost, a stejný podíl dotázaných uvedl, že má práci, která je baví. Necelé tři čtvrtiny pracujících pak v našem průzkumu uvedly, že mají práci, ve které mohou pracovat samostatně. Nadpoloviční většina oslovených v našem průzkumu vyjádřila názor, že má možnost svou prací pomáhat jiným lidem, že má jisté zaměstnání a že má práci, které si ostatní váží.