Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Součástí listopadového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR byl i blok otázek věnovaný nezaměstnanosti. Tři čtvrtiny všech oslovených občanů se domnívají, že současná úroveň nezaměstnanosti v naší zemi je příliš vysoká. Za přiměřenou pokládá nezaměstnanost jedna pětina českých občanů a pouhé jedno procento respondentů vyjádřilo názor, že nezaměstnanost je v naší zemi příliš nízká.

Téměř polovina všech respondentů se obává, že nezaměstnanost v České republice dále poroste, třetina oslovených se ale domnívá, že zůstane přibližně na stejné úrovni. Ve snižování nezaměstnanosti věří jen necelá desetina českých občanů.