Odbornost, kvalita, nezávislost

Zájem o práci v zahraničí projevilo v prosinci 2004 12 % oslovených občanů, dalších 7 % respondentů si v této otázce nebylo jisto. V porovnání se situací v polovině roku 2003 zájem českých občanů o práci v zahraničí vzrostl. Zatímco v roce 2003 chtělo do zahraničí za prací odcestovat pouze 6 % oslovených občanů, v prosinci 2004 to bylo 12 %. Čeští občané chtějí nejčastěji pracovat v Německu nebo ve Velké Británii (shodně 24 % respondentů).

O něco menší zájem projevili dotázaní o práci ve Spojených státech amerických a v Irsku. Ochotu přestěhovat se za prací do zahraničí projevili 4 z 10 respondentů, kteří v současnosti možnost pracovat v cizině zvažují, naopak k trvalému přestěhování není ochotna třetina zájemců o práci v cizině. Přibližně čtvrtina pak dosud nemá v této věci jasno.