Spokojenost s některými oblastmi života a sociálními podmínkami v ČR

Ve většině zkoumaných oblastí převažuje nespokojenost se současným stavem nad spokojeností. Výjimky v tomto ohledu představovaly pouze vstup České republiky do Evropské unie, školství a zdravotnictví. Nejvíce nespokojenosti respondenti vyjadřovali v případě korupce a nezaměstnanosti, kde takový pocit deklarovaly obdobně více než tři čtvrtiny z nich. V porovnání s tím bylo hodnocení současného stavu sociálních jistot, fungování ekonomiky, přistěhovalectví, právního prostředí, možnosti občanů podílet se na rozhodování o veřejných záležitostech, fungování úřadů a životní úrovně podstatně méně nepříznivé, ačkoli samo o sobě vyznívalo rovněž převážně negativně.

Oproti únoru 2004, kdy byla respondentům položena stejná otázka, je vidět zlepšení u hodnocení zdravotnictví, školství, fungování hospodářství, sociálních jistot a vstupu do EU. Pokud jde o sociální podmínky, jimiž se šetření rovněž zabývalo, občané hodnotí převážně příznivě pouze stávající možnosti přístupu ke vzdělání a přístup ke zdravotní péči. Relativně nejhůře lidé hodnotí možnosti získání bytu a finanční podmínky pro zakládání rodin, ale kritické hlasy jednoznačně převažují i u všech dalších zkoumaných podmínek, tj. u možnosti získat práci, zabezpečení ve stáří i životních podmínek pro zdravotně postižené.