DomovTiskové zprávyEkonomickéPráce, příjmy, životní úroveňSituace podniků a pracovní mobilita zaměstnanců

Situace podniků a pracovní mobilita zaměstnanců

Částka čistého měsíčního příjmu tvořící podle mínění respondentů hranici chudoby v případě čtyřčlenné domácnosti v průměru činí 22 210 korun, přičemž nejčastěji se v odpovědích vyskytoval údaj 20 000 korun . Představa o hranici chudoby se plynule mění spolu s představou o příjmu, který by postačoval k pokrytí základních potřeb domácnosti samotného...

V aktuálním výzkumu označilo 39 % dotázaných situaci firmy, resp. instituci, v níž pracují, jako dobrou, perspektivní, 46 % uvádí určité dílčí potíže, které však nejsou existenčního rázu. Jako závažné charakterizovalo problémy podniku 15 % dotázaných, v tom asi jedno procento počítá s ukončením jeho existence.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: