Občané o životní úrovni svých domácností

V šetření z přelomu února a března 2002 tři pětiny (60 %) respondentů označily životní úroveň své domácnosti za dobrou, 37 % ji naopak prohlásilo za špatnou. Na přelomu března a dubna pak podíl kladného hodnocení vzrostl o 6 procentních bodů na 66 %, a to při současném poklesu kritického hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti o 5 procentních bodů na 32 %.

Hodnocení v prvních měsících roku 2002 bylo tedy poněkud horší než v prosinci minulého roku, což je jev, který se pravidelně opakuje po celou dobu systematického zjišťování tohoto indikátoru v našich výzkumech.