Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2011

NS_1110

V říjnu 2011 CVVM zkoumalo, jak občané hodnotí současný stav některých sociálních podmínek v ČR, jako jsou možnosti získání bytu, finanční možnosti k založení rodiny, zabezpečení ve stáří, podmínky života zdravotně postižených, možnosti mít zaměstnání, přístup ke zdravotní péči nebo možnosti přístupu ke vzdělání.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1110