Odbornost, kvalita, nezávislost

Na počátku roku 2003 životní úroveň své domácnosti jako dobrou hodnotilo 61 % dotázaných, opačné stanovisko zaznělo od 36 %. Za chudou svoji domácnost považuje 39 % občanů ČR. Potíže při hospodaření se stávajícím příjmem své domácnosti uvedlo 61 % respondentů, 35 % se naopak vyjádřilo v tom smyslu, že s rozpočtem vychází více či méně snadno. Do velmi obtížné finanční situace se v průběhu minulého roku přitom dostalo podle vlastního vyjádření 28 % dotázaných, zatímco 66 % výskyt takové situace popřelo.

90 % domácností má podle vyjádření respondentů příjem, který umožňuje nakupovat jídlo, oblečení či běžné domácí potřeby a hradit náklady na bydlení, rovná polovina může vedle základních potřeb ze svého příjmu financovat i zájmy a koníčky svých členů, 42 % má na nákup kvalitnějších a potažmo dražších potravin, 37 % dokáže spořit a 21 % je s to finančně podporovat i domácnosti svých dětí či naopak rodičů. Celkem 43 % dotázaných přiznalo nějaký druh finančního závazku vlastní domácnosti, 31 % domácností naopak někdo jiný peníze dluží.