Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Více než čtvrtina populace považuje ženy za jednoznačně znevýhodněné na trhu práce. Pouze pětina české populace si myslí, že v postavení mužů a žen na trhu práce není rozdíl. Podle názoru žen i mužů jsou na trhu práce znevýhodněny zejména tyto skupiny: ženy s dětmi v předškolním věku, ženy staršího věku, ženy po mateřské dovolené, lidé s nízkým vzděláním, lidé zdravotně handicapovaní, ženy samoživitelky.

Tyto skupiny zařadila mezi pět nejvíce znevýhodněných skupin na trhu práce polovina až tři čtvrtiny žen a třetina až dvě třetiny mužů. Muži a ženy se lišili pouze intenzitou a pořadím volby jednotlivých skupin.