DomovTiskové zprávyEkonomickéPráce, příjmy, životní úroveňPostoje populace k rodičovské, příp. otcovské dovolené mužů

Postoje populace k rodičovské, příp. otcovské dovolené mužů

Možnost čerpat rodičovskou dovolenou byla novelizací Zákoníku práce rozšířena z osamělého muže pečujícího o dítě na „všechny“ muže, tedy na muže bez ohledu na jeho či jejich rodinný stav. Touto zákonnou úpravou došlo formálně ke zrovnoprávnění muže a ženy v péči o dítě po jeho narození až do věku 3 let. Přesto pouze velice malé procento dotázaných (cca 11 %) z dubnového šetření CVVM zná osobně nějakého muže, který aktuálně je či byl doma na rodičovské dovolené.

Jako první důvod bylo nejčastěji uváděno to, že „muž je nezaměstnaný a nemůže sehnat práci, zatímco žena ano“ (jako první důvod). Jako druhý byl opět vybrán důvod ekonomický, a sice, že žena má lépe placenou práci. Až jako třetí důvod byly nejčastěji zmiňovány zdravotní problémy manželky/partnerky.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: