" />

Jak zvládáte pracovní a rodinné povinnosti?

Většina ekonomicky aktivních respondentů, jichž se problém skloubení pracovních a rodinných povinností týká, uvedla, že s jeho zvládáním nemá problémy (59 %). Asi pětina se podle svého vyjádření dobře vyrovnává s pracovními úkoly, ovšem na úkor rodiny (21 %). Dvě procenta jsou na tom opačně - šidí práci ve prospěch rodiny. Povinnosti pracovní a rodinné se daří plnit "tak napůl" patnácti procentům.

Tři procenta respondentů práci a rodinu zvládají jen s velkými problémy. Ženy větší měrou než muži nemají dle vlastních výpovědí se skloubením práce a rodiny větší problémy (61 % : 56 % mužů). Je mezi nimi ale současně více těch, které obojí zvládají tak napůl (17 %, muži 12 %). Zanedbávat pracovní povinnosti z důvodu lepší péče o rodinu si ženy dovolují stejně málo jako muži (2 %). Méně jsou ale ochotny upřednostňovat práci před rodinou (16 %), což je strategie 27 % mužů. V řešení daného sledovaného problému selhávají obdobnou měrou jako muži (4 %, muži 3 %).