Odbornost, kvalita, nezávislost

Podle výsledů výzkumu je nejběžnějším způsobem pomoci možnost zkráceného pracovního úvazku - ten je zaveden na pracovištích 29 % respondentů. Asi pětina sdělila, že u nich existuje možnost volné pracovní doby (22 %) nebo sdílení pracovního místa s další osobou (21 %). Zhruba každý desátý uvedl, že lze pracovat z domova (11 %) a že zaměstnavatel poskytuje mimořádné pracovní volno (12 %).

Možnost hlídání dětí na pracovišti nabízejí zaměstnavatelé dvěma procentům respondentů. Nejfrekventovanější formu "mimorodičovské" péče o děti jsou zřejmě mateřské školy. Těm své děti svěřilo nebo hodlá svěřit 89 % dotázaných. Populární zůstávají školní družiny, a to asi mezi třemi čtvrtinami dotázaných (72 %). Děti dvou třetin dotázaných navštěvovaly nebo zřejmě budou navštěvovat školní zájmové kroužky (66 %). Podstatnou pomoc ze strany širší rodiny měla možnost využít nebo doufá využít asi polovina dotázaných (51 %).