DomovTiskové zprávyEkonomickéPráce, příjmy, životní úroveňPracovní a rodinné povinnosti - hodnocení pomoci zaměstnavatelů. Zájem o zařízení pro péči o děti.

Pracovní a rodinné povinnosti - hodnocení pomoci zaměstnavatelů. Zájem o zařízení pro péči o děti.

Podle výsledů výzkumu je nejběžnějším způsobem pomoci možnost zkráceného pracovního úvazku - ten je zaveden na pracovištích 29 % respondentů. Asi pětina sdělila, že u nich existuje možnost volné pracovní doby (22 %) nebo sdílení pracovního místa s další osobou (21 %). Zhruba každý desátý uvedl, že lze pracovat z domova (11 %) a že zaměstnavatel poskytuje mimořádné pracovní volno (12 %).

Možnost hlídání dětí na pracovišti nabízejí zaměstnavatelé dvěma procentům respondentů. Nejfrekventovanější formu "mimorodičovské" péče o děti jsou zřejmě mateřské školy. Těm své děti svěřilo nebo hodlá svěřit 89 % dotázaných. Populární zůstávají školní družiny, a to asi mezi třemi čtvrtinami dotázaných (72 %). Děti dvou třetin dotázaných navštěvovaly nebo zřejmě budou navštěvovat školní zájmové kroužky (66 %). Podstatnou pomoc ze strany širší rodiny měla možnost využít nebo doufá využít asi polovina dotázaných (51 %).

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: