Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

V rámci květnového šetření CVVM bylo respondentům předloženo několik otázek týkajících se nezaměstnanosti. V první z nich jsem zjišťovali, jak občané hodnotí současnou úroveň nezaměstnanosti v ČR. Jak ukazují výsledky, považují asi dvě třetiny občanů ČR starších 15 let nezaměstnanost v ČR za příliš vysokou, za přiměřenou ji označilo 26% občanů a pouhá 2% občanů si myslí, že nezaměstnanost je u nás příliš nízká.

Respondenti převážně uváděli, že lidé jsou nezaměstnaní, protože nemohou najít vhodnou práci (49 %). Přibližně stejně velké skupiny dotázaných uvedly, že lidé jsou nezaměstnaní, protože nemají zájem pracovat (22 %), či že je to proto, že nemohou sehnat vůbec žádnou práci (24 %).