Cestování do zaměstnání

Celkově tři pětiny ekonomicky aktivních obyvatel ČR pracují v obci či městě, kde trvale žijí, zatímco dvě pětiny za prací dojíždějí do jiného místa. Za prací mimo svoji obec dojíždějí především lidé z vesnic a menších měst. Více než polovina ekonomicky aktivních občanů (56 %) necestuje ze svého bydliště na pracoviště déle než dvacet minut, přičemž rovná čtvrtina jednu cestu z domova do práce zvládá dokonce v čase do deseti minut.

Další více než čtvrtině pracujících lidí (28 %) cesta do zaměstnání zabere čas v rozmezí od dvaceti do čtyřiceti minut a zbývajících 16 procent do zaměstnání cestuje ještě déle, přičemž 3 % jedna cesta trvá dokonce více než jednu hodinu. Nejčastěji lidé jezdí do práce veřejnou hromadnou dopravou (35 %), o něco méně často pak autem (28 %). Ti, kteří to mají do práce blízko, obvykle chodí pěšky (24 %) a část z nich (10 %) pak jezdí na kole, přičemž jedna cesta na pracoviště pěšky či na kole obvykle netrvá déle než dvacet minut a prakticky nikdy nepřesahuje půl hodiny. Používání automobilu či naopak veřejné dopravy k cestě do práce je přitom silně ovlivňováno jednak dostupností veřejné hromadné dopravy a jednak sociálním postavením a materiální situací dotyčného jedince a jeho domácnosti.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: