Nezaměstnanost a přijatelnost pracovní nabídky

V rámci populace starší 15 let, u níž eventualita nezaměstnanosti vůbec připadala v úvahu, zažila po roce 1989 nezaměstnanost plná čtvrtina lidí (26 %), přičemž 9 % se bez práce ocitlo opakovaně. Výrazně nejčastěji zkušenost s nezaměstnaností přitom zaznamenávali lidé se základním vzděláním (43 %), naopak mezi vysokoškoláky byl podíl těch, kdo se někdy ocitli bez práce, poměrně nízký (9 %).

Podíly těch, kteří již byli nezaměstnaní, se mezi vyučenými bez maturity (28 %) a mezi středoškoláky s maturitou (23 %) příliš nelišily od průměru v rámci celé populace. Mezi těmi, kdo v současné době pracují, nezaměstnanost nejvíce postihovala nekvalifikované nebo zemědělské dělníky (46 %). Pokud jde o délku doby strávenou v nezaměstnanosti, přibližně polovina lidí (51 %) nebyla bez práce déle než půl roku, přičemž u 23 % období bez práce nepřesáhlo 3 měsíce. Naproti tomu 23 % nezaměstnaných strávilo bez práce více než jeden rok.