" />

Češi a práce v zahraničí

Na dotaz "Pracoval jste již v zahraničí?"odpověděla kladně jen 4,4 % respondentů ve věku od 18 let. Poslední pracovní pobyt byl podle vyjádření asi pětiny z nich organizován v rámci mezistátní dohody. Ostatní jej charakterizovali jako denní nebo týdenní dojíždění za prací nebo sezónní zaměstnání v trvání nejvýše tří měsíců v roce, respektive práci organizovanou jiným způsobem.

Poměrně rozšířené jsou zprostředkované informace respondentů o práci v cizině (35 %): asi čtvrtina uvedla, že tam v současnosti pracuje někdo z jejich známých (24 %) a dalších 11 %, že v zahraničí pracuje někdo z jejich rodiny. Pokud jde o země, v nichž lidé z bližšího či širšího okruhu respondenta pracují, ukázalo se, že nejčastěji zamířili do Německa (39 %) a dále pak do Rakouska (14 %) a USA (14 %).