Spokojenost s prací

Více jak tři čtvrtiny českých občanů jsou spokojeny se zajímavostí své práce a se vztahy mezi lidmi na svém pracovišti. Spokojenost vyjádřila nadpoloviční většina pracujících také s péčí svého zaměstnavatele o zaměstnance, s hmotným prostředím pracoviště a jeho vybavením, s organizací práce, namáhavostí práce, s nadřízeným a s využitím svých odborných schopností.

Nespokojenost naopak převládla s vyhlídkami na zvýšení platu či postup k lepší práci a také se současným platem. V porovnání s březnem 2002, kdy byla respondentům položena stejná otázka, vzrostla spokojenost obyvatel ČR s prací téměř ve všech sledovaných aspektech. Výsledky také ukazují, že podnikatelé a živnostníci jsou se svou prací relativně spokojenější, než lidé v zaměstnaneckém poměru.