Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

V rámci listopadového šetření jsme respondentům položili několik otázek týkajících se nezaměstnanosti. 7 z 10 dotázaných označilo současnou úroveň nezaměstnanosti v naší zemi za příliš vysokou, čtvrtina českých občanů soudí, že je přiměřená, a jen 1 % obyvatel naší země ji považuje za příliš nízkou. Čtvrtina českých občanů se domnívá, že nezaměstnaní v naší zemi nemohou sehnat vůbec žádnou práci.

Podle poloviny všech dotázaných nemohou nezaměstnaní sehnat vhodnou práci a zbývající čtvrtina respondentů vyjádřila názor, že nezaměstnaní prostě nemají zájem pracovat. V nejbližších dvou letech nás podle více jak poloviny respondentů čeká další růst nezaměstnanosti. Třetina českých občanů věří, že úroveň nezaměstnanosti zůstane přibližně stejná, a jen 8 % dotázaných očekává její pokles. V případě ztráty zaměstnání by si 6 z 10 Čechů hledalo konkrétní zaměstnání. Naopak 38 % respondentů by v dané situaci bylo ochotno přijmout jakoukoliv práci.