Spokojenost s prací

Podle posledního šetření CVVM je více než polovina ekonomicky aktivních občanů se svou prací spokojena. Další dvě pětiny respondentů uvádějí, že s prací jsou tak napůl spokojeny, napůl nespokojeny. Nespokojenost s prací vyjádřilo pouze 6 % dotázaných. Spokojenost s prací je odlišná u osob pracujících v zaměstnaneckém poměru a podnikatelů či živnostníků – s prací jsou spokojeny tři čtvrtiny podnikatelů či živnostníků, ale jen polovina občanů pracujících v zaměstnaneckém poměru.

Dále nás zajímalo, jak jsou respondenti spokojeni s jednotlivými aspekty své práce. Více než tři čtvrtiny ekonomicky aktivních obyvatel naší země jsou spokojeny s využitím svých odborných schopností, s časovou dosažitelností svého zaměstnání a se zajímavostí své práce. Se vztahy na pracovišti, s délkou práce, směnností, s organizací práce na pracovišti, s nadřízeným, s hmotným prostředím pracoviště a jeho vybavením a namáhavostí práce jsou pak spokojeny více než dvě třetiny pracujících. Spokojenost převažuje také u všech dalších sledovaných aspektů práce s výjimkou platu (přibližně dvě pětiny respondentů s ním spokojeny jsou, tři pětiny pak nikoliv) a s vyhlídkami na zvýšení platu nebo postup k lepší práci (spokojenost zde vyjádřila pouze čtvrtina dotázaných).

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: