Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2017

NS_1710

Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu
Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1710