Veřejnost o ekonomickém dopadu epidemie COVID-19 - Naše společnost - speciál - květen 2020

NS_2005

V rámci šetření bylo respondentům položeno několik otázek, které se týkaly bezprostředních ekonomických dopadů epidemie a s ní spojených protiepidemických opatření. Konkrétně šetření zjišťovalo, jak se od počátku epidemie změnily příjmy domácností, v nichž respondenti žijí, jak se krize dotkla jejich dosavadní ekonomické aktivity a jak dlouho by při pokračování dosavadního stavu dokázala jejich domácnost vycházet s příjmem.

Od počátku pandemie do května třetina respondentů zaznamenala pokles příjmů své domácnosti, 5 % naopak uvádí, že příjmy jejich domácnosti vzrostly.

Negativní dopady koronavirové krize v podobě omezení pracovní doby či dokonce ztráty místa zaznamenala bezmála polovina zaměstnanců, omezení zakázek nebo nutnost ukončit svou dosavadní činnost uvedly tři čtvrtiny samostatně činných.

Pouze 5 % dotázaných uvedlo, že ve stávající situaci jejich domácnost již nevychází s penězi, naopak tři pětiny by při pokračování situace v podmínkách, jež platily v květnu, neměly mít potíže s rozpočtem ještě minimálně další tři měsíce.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: eu200617.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2005