Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – červen 2021

NS_2106

Přibližně polovina (51 %) Čechů hodnotí materiální životní podmínky svých domácností jako dobré, 10 % je pokládá za špatné a 39 % za „ani dobré, ani špatné“.

Hodnocení materiálních životních podmínek vlastní domácnosti se oproti červnu 2020 mírně zlepšilo, když vzrostl podíl těch, kdo je hodnotí jako dobré, o 4 procentní body. Aktuální hodnocení je srovnatelné s tím, jež bylo zaznamenáno v červnu 2019, ale mírně zaostává za posledním předkoronavirovým výsledkem z ledna 2020.

Nadpoloviční (56 %) většina Čechů se domnívá, že v tomto roce se materiální životní podmínky jejich domácností nezmění, necelá pětina (18 %) očekává zlepšení a více než pětina (22 %) předpokládá zhoršení, což je o 15 procentních bodů méně než při posledním měření v červnu 2020. Očekávání jsou srovnatelná s těmi, které zaznamenalo šetření v lednu 2020.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: eu210712.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2106