DomovTiskové zprávyEkonomickéPráce, příjmy, životní úroveňHodnocení některých sociálních podmínek – červen 2021

Hodnocení některých sociálních podmínek – červen 2021

Součástí červnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Naposled byla tato otázka položena v říjnu 2019.

Nejlépe je hodnocen přístup ke vzdělání (89 % dotázaných uvedlo, že je velmi dobrý či spíše dobrý), následuje přístup ke zdravotní péči (79 %) a možnost pracovat (72 %).

Nejhůře jsou hodnoceny možnosti získání bytu, resp. koupě vlastního bytu, ale též zabezpečení ve stáří (zhruba tři čtvrtiny dotázaných hodnotí stav jako velmi špatný nebo spíše špatný). S odstupem následují podmínky k založení rodiny (záporné hodnocení uvádějí zhruba dvě třetiny dotázaných). U podmínek zdravotně postižených také výrazně převažuje negativní hodnocení (polovina dotázaných oproti třetině).

V porovnání s výsledky z roku 2019 se hodnocení sociálních podmínek v podstatě nezměnilo s výjimkou možnosti pracovat, kde došlo k poklesu pozitivního hodnocení o 9 procentních bodů.

Hodnocení všech položek se výrazně liší v závislosti na deklarované životní úrovni domácnosti.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: