Hodnocení některých sociálních podmínek – červen 2021

NS_2106

Součástí červnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Naposled byla tato otázka položena v říjnu 2019.

Nejlépe je hodnocen přístup ke vzdělání (89 % dotázaných uvedlo, že je velmi dobrý či spíše dobrý), následuje přístup ke zdravotní péči (79 %) a možnost pracovat (72 %).

Nejhůře jsou hodnoceny možnosti získání bytu, resp. koupě vlastního bytu, ale též zabezpečení ve stáří (zhruba tři čtvrtiny dotázaných hodnotí stav jako velmi špatný nebo spíše špatný). S odstupem následují podmínky k založení rodiny (záporné hodnocení uvádějí zhruba dvě třetiny dotázaných). U podmínek zdravotně postižených také výrazně převažuje negativní hodnocení (polovina dotázaných oproti třetině).

V porovnání s výsledky z roku 2019 se hodnocení sociálních podmínek v podstatě nezměnilo s výjimkou možnosti pracovat, kde došlo k poklesu pozitivního hodnocení o 9 procentních bodů.

Hodnocení všech položek se výrazně liší v závislosti na deklarované životní úrovni domácnosti.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: eu210716.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2106