DomovTiskové zprávyEkonomickéPráce, příjmy, životní úroveňObčané o ekonomické situaci svých domácností – květen až červenec 2022

Občané o ekonomické situaci svých domácností – květen až červenec 2022

V rámci svého šetření, které realizovalo v období od května do července 2022, se CVVM zaměřilo na otázku, jak lidé vnímají současnou socioekonomickou situaci svých domácností. Dotázaní se vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy a zda svoji domácnost považují za bohatou či naopak chudou. Dále se pak šetření podrobněji věnovalo tomu, na které potřeby mají domácnosti ve svém rozpočtu dostatek peněz a na které nikoli.

Většina občanů (53 %) v aktuálním šetření uvedla, že jejich domácnosti vychází s příjmy snadno, naproti tomu téměř polovina (45 %) uvedla, že vychází s příjmy obtížně.

Ve srovnání s posledním šetřením z června 2021 došlo k zvýšení (o 5 procentních bodů) podílu těch, kteří uvádějí, že vychází se svými příjmy obtížně.

Necelá pětina občanů (18 %) hodnotí svoji domácnost jako chudou, naproti tomu více než desetina lidí (11 %) považuje svoji domácnost za bohatou. Největší podíl občanů, a to více než dvě třetiny (70 %), hodnotí svoji domácnost jako ani bohatou, ani chudou.

Míra subjektivní deprivace v různých oblastech spotřeby je nejnižší u základních životních potřeb, jako je jídlo, oblečení a běžné potřeby pro domácnost (7 % občanů uvedlo, že má jejich domácnost problém s jejich uspokojením), a nejvyšší u luxusního zboží, když přibližně tři čtvrtiny (73 %) domácností uvedly, že na toto zboží nemají.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: