Občané o ekonomické situaci svých domácností – září až listopad 2022

NS_2209

V rámci svého šetření, které CVVM realizovalo v období od začátku září do začátku listopadu 2022, se zaměřilo na otázku, jak lidé vnímají současnou socioekonomickou situaci svých domácností. Konkrétně se dotázaní vyjadřovali k tomu, zda je pro ně obtížné vyjít s příjmy. Dále se pak šetření podrobněji věnovalo tomu, na které potřeby mají domácnosti ve svém rozpočtu dostatek peněz a na které nikoli.

Podle aktuálních výsledků převažují ti, kteří vycházejí se svými příjmy obtížně (52 %) nad těmi, kteří s příjmy vychází snadno (47 %). Ve srovnání s posledním šetřením z období květen až červen 2022 došlo ke zvýšení (o 7 procentních bodů) podílu těch, kteří uvádějí, že se svými příjmy vychází obtížně (součet odpovědí „velmi obtížně“, „obtížně“ a „spíše obtížně“) a naopak poklesl (o 6 procentních bodů) podíl těch, kteří se svým příjmem vycházejí snadno (součet odpovědí „velmi snadno“, „snadno“ a „spíše snadno“).
Míra subjektivní deprivace v různých oblastech spotřeby je nejnižší u základních životních potřeb jako je jídlo, oblečení a běžné potřeby pro domácnost (6 % občanů uvedlo, že má jejich domácnost problém s jejich uspokojením) a nejvyšší u luxusního zboží, když čtyři pětiny (80 %) domácností podle svých slov na toto zboží nemají.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: eu221121.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2209