Hledání práce v nezaměstnanosti

V případě ztráty zaměstnání by se většina lidí v prvé řadě pokoušela najít si konkrétní zaměstnání odpovídající jejich vlastním představám. V šetření se tak vyjádřily necelé dvě třetiny dotázaných (65 %). Jedna třetina respondentů (33 %) naopak uvedla, že by v této situaci přijala jakékoli zaměstnání. Pokud jde o podmínky, které si lidé v souvislosti s novou prací sami stanovují, relativně nejmenší překážky pro přijetí eventuální pracovní nabídky představují potřeba zaučení nebo rekvalifikace, případná práce přesčas a zvýšené pracovní tempo.

Pro nadpoloviční většinu dotázaných, kteří se k tomu vyslovili, by byl přijatelný ještě i případný sestup v kvalifikační úrovni vykonávané práce, necelá polovina by pak podle vlastního vyjádření akceptovala eventuální práci o víkendech. Práci na zkrácený pracovní úvazek nebo práci v noci nevyloučily asi dvě pětiny dotázaných, tři z deseti respondentů by akceptovali hůře placené zaměstnání a necelé tři desetiny lidí by pak podle vlastního vyjádření byly ochotny pracovat v zahraničí. Práci ve zhoršených pracovních podmínkách nebo časově náročnější každodenní dojíždění do zaměstnání by údajně dokázala přijmout pětina respondentů, méně než pětina by se pak kvůli novému zaměstnání odhodlala ke stěhování.