Spokojenost se zaměstnáním

Dvě třetiny českých pracujících (66 %) jsou ve svém zaměstnání spokojeny. Ani spokojeni, ani nespokojeni se ve svém současném zaměstnání cítí přibližně tři z deseti ekonomicky aktivních Čechů, nespokojenost se svou prací vyjádřilo pouze 5 % ekonomicky aktivních. Přibližně osm z deseti ekonomicky aktivních českých občanů je ve svém zaměstnání spokojeno s využitím svých odborných schopností, se vztahy mezi lidmi na svém pracovišti, se zajímavostí své práce i s délkou své práce, směnností.

Pouze zhruba třetina pracujících je spokojeno se svými vyhlídkami na postup k lepší práce a 29 % je spokojeno se svými vyhlídkami na zvýšení platu. Spokojenost českých občanů prakticky se všemi sledovanými aspekty práce mírně roste.