Postoje českých občanů k zaměstnání

Součástí zářijového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR realizovaného v rámci projektu Naše společnost 2006 byl i blok otázek věnovaný postojům českých občanů k zaměstnání. Prakticky všichni ekonomicky aktivní si přejí mít jisté zaměstnání, které by je bavilo. Jistotu zaměstnání považovalo za „velmi důležitou“ dokonce 84 % respondentů.

Více než 90 % oslovených za důležité označilo i to, zda jim zaměstnání přináší vysoký příjem. Převážná většina pracujících (více než 80 %) má pocit, že práce, kterou vykonávají, je užitečná pro společnost a zároveň je baví. Téměř osm z deseti oslovených dále uvedlo, že má možnost ve své zaměstnání pracovat samostatně. 29 % ekonomicky aktivních se domnívá, že má v zaměstnání možnost pracovního postupu, 28 % pak podle svých slov dostává za svou práci vysoký příjem.