DomovTiskové zprávyEkonomickéSociální politikaHodnocení výdajů státu na sociální politiku

Hodnocení výdajů státu na sociální politiku

Výdaje státu na sociální politiku celkem i v dílčích oblastech jsou hodnoceny vždy spíše jako nízké než vysoké. S výjimkou dávek v nezaměstnanosti, kde podíl respondentů hodnotících výdaje státu jako nízké (36 %) nepřevyšoval podíl těch, kdo tyto výdaje považují za odpovídající (38 %), relativně nejčetnější odpověď vždy představovalo hodnocení, že v dané oblasti jsou výdaje státu nízké.

S výjimkou zmíněných výdajů na podpory v nezaměstnanosti a dále na politiku zaměstnanosti (40 %) a na garanci životního minima (42 %) se přitom tento podíl pohyboval vždy v rozmezí 49 – 55 %. Dotázaní vyjadřující názor, že výdaje státu v jednotlivých oblastech sociální politiky jsou vysoké, tvořili vždy méně než jednu pětinu souboru.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: