Které reformy podporujeme?

Devět z deseti obyvatel (89 %) České republiky by podpořilo vyplácení mezd lidem, kteří se starají o staré či postižené rodinné příslušníky ve vlastní domácnosti. 84 % respondentů se rovněž domnívá, že stát by měl finančně podporovat podniky, které vytvářejí nová pracovní místa. Sedm z deseti Čechů (70 %) by souhlasilo s tím, aby nebyli podporováni nezaměstnaní, kteří nevezmou i méně placenou práci.

S největším odporem se u oslovených občanů setkalo zavedení placení poplatku za návštěvu lékaře a výdej léků, které by podle svých slov nepodpořily více než tři čtvrtiny obyvatel ČR (77 %).