Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice - listopad 2011

NS_1111

V listopadu 2011 byly po roce opět zjišťovány názory veřejnosti na oblast rodinné politiky. Dotazovali jsme se, nakolik se podle občanů vláda stará o sociální situaci rodin s dětmi, jaké jsou jejich názory na různá opatření týkající se těchto rodin, a která z těchto opatření preferují.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1111