Názory občanů na úroveň sociálního zabezpečení v ČR a alokaci veřejných prostředků – prosinec 2019

NS_1912

V prosinci 2019 zařadilo CVVM do svého pravidelného šetření blok otázek týkajících se sociální politiky. V rámci tohoto bloku jsme se ptali na to, v jaké míře je podle občanů České republiky zajištěno sociální zabezpečení v jednotlivých oblastech i na hodnocení úrovně sociální politiky celkově. Zároveň jsme do výzkumu zařadili blok otázek zjišťující, v jakých oblastech by se měly navýšit či snížit finanční prostředky z veřejných zdrojů s cílem ukotvit oblast sociálních politik v rámci hodnocení výdajů státního rozpočtu.

Tři čtvrtiny (75 %) dotázaných hodnotí finanční zajištění ve stáří spíše nebo velmi špatně (27 % jej hodnotí „velmi špatně“). Přibližně dvě třetiny hodnotí špatně podporu bydlení (67 %) a více než tři pětiny (62 %) pak zajištění v nemoci, při úrazu, invaliditě. Naopak zdravotní péči a školství a vzdělávání hodnotí více než tři pětiny dotázaných spíše nebo velmi dobře („velmi dobře“ přibližně desetina)

Alokace veřejných prostředků by se měla zvýšit v oblasti starobních důchodů a zdravotnictví (72, resp. 70 % dotázaných).

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: es200121.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1912