Občané o důchodovém systému – prosinec 2019

NS_1912

V rámci svého prosincového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR zaměřilo na některé otázky spojené s důchodovým systémem a reformou penzí. V rámci tohoto tematického bloku pak byly respondentům předloženy tři dvojice protichůdných tvrzení vyjadřujících obecné postoje k různým charakteristikám důchodového systému.

Názor, že důchodový systém má být založen na solidaritě, zastávají přibližně tři z deseti občanů (29 %). Pro princip zásluhovosti se vyslovila více než třetina dotázaných (34 %) lidí. Podíl občanů přesvědčených o tom, že by důchodový systém měl být založen na solidaritě, je v současnosti nejnižší od počátku měření, tj. od roku 2010. Co se týče odpovědnosti státu nebo jednotlivce za finanční zajištění v důchodu, v tomto případě se populace výrazně přiklání k odpovědnosti státu. Pouze přibližně šestina respondentů (16 %) si myslí, že je současný důchodový systém spravedlivý, necelé dvě pětiny (37 %) respondentů se přiklánějí k opačnému názoru.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: es200123.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1912