Češi a spoření na důchod – podzim 2023

NS_2310

V rámci svého pravidelného výzkumu realizovaného od konce září do začátku prosince 2023 se CVVM SOÚ AV ČR dotazovalo občanů České republiky na téma finančního zajištění ve stáří. Otázky byly zaměřeny nejen na subjektivní obavu z budoucího nedostatku ekonomických zdrojů či důvěru v zaopatření státem, ale také na faktickou přípravu v podobě investic a úspor.

Téměř tři pětiny českých občanů (58 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investují, aby se zajistily na stáří. Lidé se špatnou životní úrovní spoří na stáří výrazně méně často než lidé s dobrou životní úrovní, častěji si spoří také lidé starší 45 let a s vysokoškolským vzděláním.
Jen o málo více než třetina (35 %) obyvatel České republiky, kteří dosud nejsou důchodci, se neobává nedostatečného finančního zajištění v důchodu. Více než tři pětiny (62 %) deklarují, že strach mají.
I nadále pouze asi desetina (12 %) občanů věří, že je stát v penzi dostatečně zaopatří. Většina odpovídajících tvořící více než čtyři pětiny oslovených (81 %) byla spíše negativní, když více než dvě pětiny (43 %) oslovených uvedly, že podle nich bude důchod vyplácený státem „spíše nedostatečný“, a další téměř dvě pětiny (38 %) se obávají, že bude „rozhodně nedostatečný“.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: es240130.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2310