DomovTiskové zprávyEkonomickéSociální politikaNázory občanů na úroveň sociálního zabezpečení v ČR a alokaci veřejných prostředků – podzim 2023

Názory občanů na úroveň sociálního zabezpečení v ČR a alokaci veřejných prostředků – podzim 2023

Do šetření probíhajícího od konce září do začátku prosince 2023 CVVM zařadilo blok otázek týkajících se sociální politiky. V rámci tohoto bloku jsme se ptali na to, v jaké míře je podle občanů České republiky zajištěno sociální zabezpečení v jednotlivých oblastech i na hodnocení úrovně sociální politiky celkově. Zároveň jsme do výzkumu zařadili blok otázek zjišťující, v jakých oblastech by se měly navýšit či snížit finanční prostředky z veřejných zdrojů s cílem ukotvit oblast sociálních politik v rámci hodnocení výdajů státního rozpočtu.

Více než dvě třetiny dotázaných hodnotí podporu bydlení spíše nebo velmi špatně. Dvě třetiny hodnotí takto i finanční zajištění ve stáří. Třípětinová většina negativně vnímá podporu rodin s dětmi.

Naopak zdravotní péči dvě třetiny dotázaných hodnotí příznivě, u školství a vzdělávání je to třípětinová většina.

Alokace veřejných prostředků by se podle mínění veřejnosti měla zvýšit v oblasti starobních důchodů (71 %) a zdravotnictví (67 %).

Oproti roku 2021 se zlepšilo hodnocení podpory k získání zaměstnání, v případě školství a vzdělávání, podpory rodin s dětmi a sociální pomoci v nouzi, stejně jako v hodnocení sociální politiky celkově došlo k významnému zhoršení.

Od posledního šetření se významně zvýšila potřeba navyšovat veřejné prostředky v oblasti vzdělávání, armády a obrany, dopravní infrastruktury, podpory průmyslu a podnikání a sociálních dávek.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: