Hodnocení životního prostředí

Většina respondentů oslovených Centrem pro výzkum veřejného mínění v květnu 2005 byla se stavem životního prostředí ve svém bydlišti i v celé České republice spokojena.

Nejlépe byla hodnocena dostupnost volné přírody společně s její čistotou, nejhůře pak čistota povrchových vod a úroveň hluku.