Česká veřejnost o globálních problémech – květen 2014

NS_1405

V květnu se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo v pravidelném výzkumném šetření životnímu prostředí. V rámci tohoto tématu se populace České republiky ptalo na postoje k problematičnosti vybraných globálních environmentálních fenoménů. Jako nejpalčivější problém bylo uvedeno hromadění odpadů (92% - „velmi“ a „dosti“ závažný problém), znečišťování pitné vody (91%) a nedostatek pitné vody (86%).

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1405