Kdo se nejlépe stará o životní prostředí

Z hlediska péče o životní prostředí hodnotí občané nejlépe své obecní či městské úřady (56 % dobře, 27 % špatně). Oceňována je dále práce Ministerstva životního prostředí ČR (49 % dobře, 37 % špatně) a ekologických organizací celkově (46 % dobře, 26 % špatně).Názory na ekologickou politiku vlády jsou poměrně vyrovnané s 39 % soudů pozitivních a 43 % negativních.

Činnost krajských úřadů v oblasti životního prostředí respondenti nedokáží často posoudit (46 %), ostatní se stejnou měrou rozčlenili ke spokojeným (27 %) a ke kritikům (27 %). Nejhůře se veřejnosti v daném ohledu jeví činnost Parlamentu ČR (50 % nespokojených, 23 % spokojených), což je ale zřejmě rovněž projevem obecně kritického postoje veřejnosti k této instituci.