Chování obyvatel a podnikatelské sféry k životnímu prostředí

Za jednoznačně nejhorší označují respondenti chování firem a podniků k životnímu prostředí (82 % „špatné“). Následuje situace v postihu poškozovatelů životního prostředí a neekologické chování obyvatel – obojí kritizují asi tři čtvrtiny dotázaných. Asi dvěma třetinám (68 %) se jeví jako nadměrný rozsah těžby dřeva u nás. Dále téměř dvě třetiny (63 %) považují za přílišný zábor přírodních ploch při výstavbě.

Přes padesát procent respondentů považuje za nedostatečnou ekologickou legislativu, kritizuje spotřebu surovin a energií ve výrobě i rozsah těžby nerostných surovin. Mezi sledovanými oblastmi byla relativně nejmenší nespokojenost zachycena v názoru na spotřebu surovin a energií obyvatelstvem, kterou hodnotí jako nadměrnou „jen“ necelá polovina respondentů (46 %) a kterou má za přiměřenou 37 %.